INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Dawniej

Biblioteka - historia

 

Początki kolekcji Biblioteki są związane z działalnością Jana Działyńskiego, który już w drugiej połowie XIX w. gromadził fachowy księgozbiór dendrologiczno-botaniczny, najpierw w Paryżu, później w Gołuchowie i Kórniku. Znaczna jego część znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki Instytutu Dendrologii, są to bardzo cenne, unikalne pozycje, często z marginaliami, np.:

  • Browne D.J., 1846. The trees of America; native and foreign, pictorially and botanically delineated... Harper & Brothers, New York (sygn. 048, A-69) lub
  • Carriere E.-A., 1867. Traité général des coniferes ou description de toutes les especes de ce ganres aujourd'hui connues... nouvelle edition, I-II. Chez l'auteur, Paris (sygn. 4054, A-272).

W 1926 roku stanowisko Dyrektora Ogrodów Kórnickich Fundacji Zakłady Kórnickie obejmuje Antoni Wróblewski i prowadząc prace nad introdukcją i aklimatyzacją drzew i krzewów, przekształca zaniedbany park w Kórniku w nowoczesne arboretum, kontynuując jednocześnie gromadzenie fachowego księgozbioru. Biblioteka wzbogaca się o wszystkie wartościowe dzieła dendrologiczne, ukazujące się w Ameryce Północnej i Europie w okresie międzywojennym, szczególnie klucze, dzieła encyklopedyczne, periodyki. Dzięki temu Arboretum Kórnickie staje się w stosunkowo krótkim czasie najważniejszym ośrodkiem wiedzy dendrologicznej w Polsce. Antoni Wróblewski, podobnie jak Jan Działyński, miał zwyczaj dokonywania zapisków na marginesach wielu książek, szczególnie wykazów roślin, traktując je jako inwentarze arboretum kórnickiego, przez co mają one współcześnie wyjątkowe znaczenie.

 

Po wojnie całość ocalałego księgozbioru, liczącego około tysiąca pozycji, znalazła się pod opieką prof. Stefana Białoboka, Dyrektora Zakładu Dendrologii i Pomologii, włączonego w 1952 roku do powstałej wtedy Polskiej Akademii Nauk. Biblioteka była jednym z działów pomocniczych Zakładu, który zmienił nazwę najpierw na Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie, a ostatecznie na Instytut Dendrologii. Zarówno prof. Stefan Białobok, jak i prof. Kazimierz Browicz, który jako Dyrektor Instytutu ds. naukowych był bezpośrednim opiekunem Biblioteki, zasłużyli się szczególnie w jej powojennej historii. Ich szerokim kontaktom naukowym w świecie Biblioteka zawdzięcza szybki rozwój, powiększanie księgozbioru drogą przemyślanych zakupów, a także zgromadzenie blisko 250 tytułów czasopism polskich i 900 zagranicznych, pozyskiwanych z prenumeraty oraz wymiany prowadzonej z licznymi placówkami badawczymi na całym świecie.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button