INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Reviewers 2023

We gratefully acknowledge the contribution of the following reviewers who reviewed papers for Dendrobiology in 2022.

 

Ünal Akkemik, Turkey

Anon Anon, Azerbaijan

Meral Avcı, Turkey

Dalibor Ballian, Bosnia and Herzegovina

Jolanta Behnke-Borowczyk, Poland

Irina Belyaeva, United Kingdom

Szymon Bijak, Poland

Robert Brus, Slovenia

Mariana Chiuffo, Argentina

Valentina Ciccolini, Italy

Dorota Dobrowolska, Poland

shuhui du, China

Marcin Dyderski, Poland

Eleni Eleftheriadou, Greece

Natalie J. Graham, New Zealand

Teresa Hazubska-Przybył, Poland

Benjamin Hesse, Germany

Shin’ichi Iida, Japan

Eike Jablonski, Luxembourg

Zi-Ru Jiang, Japan

Ewa Kalemba, Poland

Lech Karpiński, Poland

Matija Klopčič, Slovenia

Sergiy Konyakin, Ukraine

Jiri Korecky, Czech Republic

Marta Kovač, Croatia

Ingo Kowarik, Germany

Anna Mežaka, Lithuania

Joanna Mucha, Poland

Michael Murray-Hudson, Botswana

Marcin Nobis, Poland

David O’Brien, United Kingdom

Tomasz Pawłowski, Poland

Milan Pernek, Croatia

Aneta Piechalak, Poland

Alicja Piotrowska_Niczyporuk, Poland

Igor Poljak, Croatia

Hou Qian-dong, China

Nelson Ramírez, Venezuela

Soghra Ramzi, Iran

Mateusz Rawlik, Poland

Joao Paulo Rodrigues Martins, Italy

Håkan Rydin, Sweden

Jiri Sadlo, Czech Republic

Ayse Gul Sarikaya, Turkey

Martin Šenfeldr, Czech Republic

Zbigniew Sierota, Poland

Aleksandra Staszak, Poland

Adomas Vitas, Lithuania

Mikołaj Wawrzyniak, Poland

Yawei Wei, China

Gerhard Wieser, Austria

Radosław Witkowski, Poland

Chunping Xie, China

Hanbo Yang, China

Xinwang Zhao, China

Magdalena Żywiec, Poland

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button