INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

68: 03-10

Georgios Anagiotos, Marianthi Tsakaldimi, Petros Ganatsas 

Variation in acorn traits among natural populations of Quercus alnifolia, an endangered species in Cyprus

Dendrobiology 2012, vol. 68: 03-10

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

68: 11-20

Huaizhi Mu, Jing Jiang, Huiyu Li, Guifeng Liu

Seed vigor, photosynthesis and early growth of saplings of different triploid Betula families

Dendrobiology 2012, vol. 68: 11-20

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

68: 21-30

Michal Rybníček, Petr Čermák, Tomáš Žid, Tomáš Kolář

Growth responses of Picea abies to climate in the central part of the Ceskomoravská Upland (Czech Republic)

Dendrobiology 2012, vol. 68: 21-30

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

68: 31-41

Artur Dzialuk, Adam Boratyński, Krystyna Boratyńska, Jarosław Burczyk

Geographic patterns of genetic diversity of Pinus mugo (Pinaceae) in Central European mountains

Dendrobiology 2012, vol. 68: 31-41

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

68: 63-68

Petr Maděra, Miloslav Kohoutek, Martin Šenfeldr, Radomír Řepka

The population structure and regeneration of Sorbus torminalis in Hádecká planinka National Nature Reserve (Czech Republic)

Dendrobiology 2012, vol. 68: 63-68

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

68: 77-87

Marzenna Guzicka, Jerzy Zieliński, Dominik Tomaszewski, Magdalena Gawlak

Anatomical study on the developing pericarp of selected Rosa species (Rosaceae)

Dendrobiology 2012, vol. 68: 77-87

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

68: 89-100

Imen Ben El Hadj Ali, Arbi Guetat, Mohamed Boussaid

Genetic diversity of wild Thymus capitatus (Lamiaceae) in Tunisia using molecular markers

Dendrobiology 2012, vol. 68: 89-100

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

68: 101-112

Maciej Skorupski, Andrzej M. Jagodziński, Roma Żytkowiak, Piotr Karolewski

Differences in chemical composition of needle and leaf litter from exotic and native tree species stands

Dendrobiology 2012, vol. 68: 101-112

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button