INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

72: 65-84

Krystyna Boratyńska, Artur Dzialuk, Andrzej Lewandowski, Katarzyna Marcysiak, Anna K. Jasińska, Karolina Sobierajska, Dominik Tomaszewski, Jarosław Burczyk, Adam Boratyński

Geographic distribution of quantitative traits variation and genetic variability in natural populations of Pinus mugo in Central Europe

Dendrobiology 2014, vol. 72: 65-84

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.072.006

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button