INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

63: 11-19

Wojciech Kraj, Tadeusz Kowalski

Identification of Heterobasidion spp. in Poland by RFLP analysis of laccase and manganese dependent peroxidase

Dendrobiology 2010, vol. 63: 11-19

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

63: 21-31

Małgorzata Mazur, Katarzyna Klajbor, Monika Kielich, Mirosława Sowińska, Angel Romo, Josep M. Montserrat, Adam Boratyński

Intra-specific differentiation of Juniperus phoenicea in the western Mediterranean region revealed in morphological multivariate analysis

Dendrobiology 2010, vol. 63: 21-31

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

63: 33-41

Karolina Sobierajska, Krystyna Boratyńska, Katarzyna Marcysiak

Variation of cone characters in Pinus mugo (Pinaceae) populations in the Giant Mountains (Karkonosze, Sudetes)

Dendrobiology 2010, vol. 63: 33-41

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

63: 43-51

Tomasz H. Szymura, Marta Buszczak, Magdalena Szymura

Structure and dynamics of a mature tree stand in submontane alluvial forest of Carici ramotae-Fraxinetum in the Sudety Mts foothills (Lower Silesia, Poland)

Dendrobiology 2010, vol. 63: 43-51

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

63: 59-63

Bhupendra Singh, Kishor Prakash Saklani, Bhagwati P. Bhatt

Provenance variation in seed and seedlings attributes of Quercus glauca Thunb. in Garhwal Himalaya, India

Dendrobiology 2010, vol. 63: 59-63

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

63: 65-75

Tatiana Swoczyna, Hazem M. Kalaji, Stefan Pietkiewicz, Jacek Borowski, Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Photosynthetic apparatus efficiency of eight tree taxa as an indicator of their tolerance to urban environments

Dendrobiology 2010, vol. 63: 65-75

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button