INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

61s: 07-13

Janusz Sabor

Research on the variability of Picea abies in Poland: genetic and breeding value of spruce populations in the Polish range of the species

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 07-13

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61s: 17-23

Diana Krajmerová, Roman Longauer, Marián Pacalaj, Dušan Gömöry

Influence of provenance transfer on the growth and survival of Picea abies provenances

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 17-23

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61s: 25-32

Oldřich Mauer, Eva Palátová, František Beran

Root system development in two provenances of Picea abies at two different sites

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 25-32

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61s: 39-52

Janusz Sabor, Helena Stanuch

Assessment of the height growth of Picea abies as related to the geographical regions of Krutzsch (IPTNS-IUFRO 1964/68, years 1969-1988)

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 39-52

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61s: 53-61

Katarzyna Masternak, Janusz Sabor, Krystyna Majerczyk

Effect of provenance on the survival of Picea abies trees on the IPTNS-IUFRO 1964/68 site in Krynica (Poland)

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 53-61

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61s: 63-68

Anna Żółciak, Tomasz Oszako, Janusz Sabor

Evaluation of the health status of Picea abies provenances growing on the IUFRO 1964/68 experimental plots

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 63-68

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61s: 69-77

Jan Kowalczyk, Piotr Markiewicz, Jan Matras

Intra-population variability of Picea abies from Zwierzyniec Lubelski and Bliżyn (Poland)

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 69-77

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61s: 83-86

Julius Danusevičius, Rimvydas Gabrilavičius, Darius Danusevičius

Gene conservation and breeding programmes for Picea abies in Lithuania: present-day achievements

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 83-86

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61s: 95-104

Stanisław Małek

Sustainability of Picea abies of Istebna provenance in Dupniański Stream catchment as dependent on stand age class

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 95-104

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61s: 105-109

Władysław Chałupka, Andrzej Misiorny, Roman Rożkowski

Provenance contribution to genetic composition of progeny from outbreeding seed orchard of Picea abies

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 105-109

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61s: 117-118

Michael Mengl, Thomas Geburek, Silvio Schueler

Geographical pattern of haplotypic variation in Austrian native stands of Picea abies

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 117-118

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61s: 137-144

Dalibor Ballian, Faruk Bogunić, Gregor Božič

Genetic structure of Picea abies populations growing on extreme sites as revealed
by isoenzyme markers: a case study from Slovenia and Bosnia and Herzegovina

Dendrobiology 2009, vol. 61 supplement: 137-144

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button