INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

52:03-08

Snejana B. Dineva

Comparative studies of the leaf morphology and structure of white ash Fraxinus americana L. and London plane tree Platanus acerifolia Willd growing in polluted area

Dendrobiology 2004, vol. 52: 03-08 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

52:09-15

Edward Feliksik, Sławomir Wilczyński

Dendroclimatic regions of Douglas fir Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco in western and northern Poland

Dendrobiology 2004, vol. 52: 09-15 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

52:17-21

Maciej Filipiak, Anna Dolatowska, Marek Kmiecik, Zenon Pilarek

European ash in the Bardzkie Mountains – species characterization based on forest documentation

Dendrobiology 2004, vol. 52: 17-21 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

52:23-28

Dorota Hilszczańska

Mycorrhizal status of Scots pine Pinus sylvestris L. seedlings grown in watered and non-watered nursery condition

Dendrobiology 2004, vol. 52: 23-28 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

52:29-32

Grzegorz Iszkuło, Anna Katarzyna Jasińska

Variation in sex expression in Polish and Ukrainian populations of Taxus baccata L.

Dendrobiology 2004, vol. 52: 29-32 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

52:33-37

Hanna Malinowska, Magdalena Janyszek, Marzena Szczepaniak

Propagation of leather leaf Chamaedaphne calyculata (L.) Moench from seeds and shoot cuttings

Dendrobiology 2004, vol. 52: 33-37 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

52:39-46

Małgorzata Mazur, Krystyna Boratyńska, Katarzyna Marcysiak, Yakov Didukh, Angel Romo, Piotr Kosiński, Adam Boratyński

Low level of inter-populational differentiation in Juniperus excelsa M. Bieb. (Cupressaceae)

Dendrobiology 2004, vol. 52: 39-46 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button