INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

64: 19-30

Andrzej M. Jagodziński, Izabela Kałucka

Fine roots biomass and morphology in a chronosequence of young Pinus sylvestris stands growing on a reclaimed lignite mine spoil heap

Dendrobiology 2010, vol. 64: 19-30

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

64: 43-53

Dorota Wrońska-Pilarek, Anna Tomlik-Wyremblewska

Pollen viability and in vitro germination of selected Central European species from genus Rosa analysed with different methods

Dendrobiology 2010, vol. 64: 43-53

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

64: 55-64

Miłosz Smolik, Dominika Andrys, Aleksandra Franas, Marcelina Krupa-Małkiewicz, Katarzyna Malinowska

Polymorphism in Syringa rDNA regions assessed by PCR technique

Dendrobiology 2010, vol. 64:55-64

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

64: 73-77

Marian J. Giertych, Jan Suszka

Influence of cutting off distal ends of Quercus robur acorns on seedling growth and their infection by the fungus Erysiphe alphitoides in different light conditions

Dendrobiology 2010, vol. 64: 73-77

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

64: 79-85

Małgorzata Pietrowska-Borek, Tamara Chadzinikolau, Monika Kozłowska

Effect of urban pollution on 4-coumarate:CoA ligase and flavonoid accumulation in Berberis thunbergii

Dendrobiology 2010, vol. 64: 79- 85

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button