INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

55:03-09

Leszek Bednorz, Ryszard Walkowiak, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Krzysztof Moliński

Seed variability of the Polish species of the genus Sorbus (Rosaceae)

Dendrobiology 2006, vol. 55: 3-9 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

55:11-17

Anna Cedro, Grzegorz Nowak

Effects of climatic conditions on annual tree ring growth of the Platanus × hispanica Acerifolia’ under urban conditions of Szczecin

Dendrobiology 2006, vol. 55: 11-17 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

55:19-23

Grażyna Dąbrowska, Artur Dzialuk, Ozanna Burnicka, Wojciech Ejankowski, Wanda Gugnacka-Fiedor, Anna Goc

Genetic diversity of postglacial relict shrub Betula nana revealed by RAPD analysis

Dendrobiology 2006, vol. 55: 19-23  Full text (pdf)

Czytaj więcej...

55:39-49

Inna Tsaryk, Yakiv P. Didukh, Lidia Tasenkevich, Barbara Waldon, Adam Boratyński

Pinus mugo Turra (Pinaceae) in the Ukrainian Carpathians

Dendrobiology 2006, vol. 55: 39-49 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

55:57-63

Antoni Werner, Piotr Łakomy, Krystyna Idzikowska, Marcin Zadworny

Early stage development of IS-group isolates of Heterobasidion annosum on Abies alba roots – scanning electron microscopical studies

Dendrobiology 2006, vol. 55: 57-63 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button