INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

87: 79-100

Karel Vančura, Michaela Šimková, Zdeněk Vacek, Stanislav Vacek, Josef Gallo, Václav Šimůnek, Vilém Podrázský, Igor Štefančík, Vojtěch Hájek, Anna Prokůpková, Ivo Králíček

 

Effects of environmental factors and management on dynamics of mixed calcareous forests under climate change in Central European lowlands

 

Dendrobiology 2022, vol. 87: 79-100

https://doi.org/10.12657/denbio.087.006

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button