INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

49:03-13

Adam Boratyński, Amelia Lewandowska, Halina Ratyńska

Cerasus fruticosa Pall. (Rosaceae) of Kujavia and South Pomerania (N Poland) in the region

Dendrobiology 2003, vol. 49: 03-13 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

49:15-23

Daniel J. Chmura, Maciej Giertych, Roman Rożkowski

Early height growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) progenies from Polish clonal seed orchards

Dendrobiology 2003, vol. 49: 15-23 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

49:43-47

Katarzyna Marcysiak, Krystyna Boratyńska, Małgorzata Mazur

Variability of Pinus uliginosa conesfrom the peat-bog in Węgliniec

Dendrobiology 2003, vol. 49: 43-47 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

49:53-56

Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Wojciech Grześkowiak

Rooting of azalea shoot cuttings depending on the degree of lignification

Dendrobiology 2003, vol. 49: 53-56 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

49:57-61

Anna Szadel, Gabriela Lorenc-Plucińska, Piotr Karolewski, Renata Matysiak

Photochemical activity, photosynthetic pigments and carbohydrates in poplar leaves fumigated with sulphur dioxide

Dendrobiology 2003, vol. 49: 57-61 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button