INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

47:09-19

Ludwig De Temmerman, Karine Vandermeiren, David D'Haese, Katrien Bortier, Han Asard, Reinhart Ceulemans

Ozone effects on trees, where uptake and detoxification meet

Dendrobiology 2002, vol. 47: 09-19 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

47:21-25

Kazimierz Krawiarz, Zofia Szczotka

Activity of phosphofructokinase and phosphoenolopyruvate carboxylase in Norway maple (Acer platanoides L.) seeds during dormancy breaking

Dendrobiology 2002, vol. 47: 21-25 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

47:27-40

Donald H. Marx, Len F. Marrs, Charles E. Cordell

Practical use of the mycorrhizal fungal technology in forestry, reclamation, arboriculture, agriculture, and horticulture

Dendrobiology 2002, vol. 47: 27-40 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

47:41-50

Magdalena Roślińska, Krystyna Walińska, Ewa Świeżewska, Tadeusz Chojnacki

Plant long-chain polyprenols as chemotaxonomic markers

Dendrobiology 2002, vol. 47: 41-50 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

47:51-58

Antoni Werner, Marcin Zadworny

Interaction between microfungi from arable and fallow land soils and Heterobasidion annosum in vitro

Dendrobiology 2002, vol. 47: 51-58 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

47:59-68

Antoni Werner, Piotr Łakomy

Host specialization of IS-group isolates of Heterobasidion annosum to Scots pine, Norway spruce and common fir in field inoculation experiments

Dendrobiology 2002, vol. 47: 59-68 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button