INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Reviewers 2020

 

We gratefully acknowledge the contribution of the following reviewers who reviewed papers for Dendrobiology in 2020.

 

Ina Alsiņa, Latvia

Alberto Arnal Spain

Edward Baraniak, Poland

Nina Bassuk, United States

Christel Baum, Germany

Nebi Bilir, Turkey

Krystyna Boratyńska, Poland

Karol Bronisz, Poland

Robert Brus, Slovenia

Servet Çalışkan, Turkey

Anna Cedro, Poland

Feng Chen, China

Iwona Ciereszko, Poland

Bruno Cintra, United Kingdom

Dijana Cortan, Serbia

Kadir Coskuner, Turkey

Yu Dapao, China

Hendrik Davi, France

Taiane de Freitas de Oliveira, Brazil

Fulvio Ducci, Italy

Marcin Dyderski, Poland

Otto Eckmuellner, Austria

Agnieszka Gniazdowska-Piekarska, Poland

Nisse Goldberg, United States

Dušan Gömöry, Slovak Republic

Łukasz Grewling, Poland

Nevzat GÜRLEVİK, Turkey

Marzenna Guzicka, Poland

Matti Haapanen, Finland

Aleksandra Halarewicz, Poland

Giles Hardy, Australia

Teresa Hazubska-Przybył, Poland

Tomasz Hura, Poland

Md. Islam, Bangladesh

Radosław Jagiełło, Poland

Daniel Janowski, Poland

Szymon Jastrzębowski, Poland

Kyu-Suk Kang, Korea (South)

Piotr Karolewski, Poland

Marcin Klisz, Poland

Andrej Kormutak, Slovak Republic

Piotr Kosiński, Poland

Eugenija Kupčinskienė, Lithuania

Thales Leandro, Brazil

Yue Li, China

Bartosz Łabiszak, Poland

Maurizio Marchi, Italy

Katarzyna Marcysiak, Poland

Arleta Małecka, Poland

Jerzy Modrzyński, Poland

Elżbieta Myśkow, Poland

Sebastian Pilichowski, Poland

Alicja Piotrowska_Niczyporuk, Poland

Robert Popek, Poland

Paweł Przybylski, Poland

Md. Rahman, Bangladesh

Miina Rautiainen, Finland

Piotr Robakowski, Poland

Denisa Sedmáková, Slovak Republic

Katarzyna Sękiewicz, Poland

Igor Štefančík, Slovak Republic

Milena Stefanovic, Serbia

Srđan Stojnić, Serbia

Jerzy Szwagrzyk, Poland

Haruhiko Taneda, Japan

Mirela Tulik, Poland

Cheng-huan Wang, China

Mikołaj Wawrzyniak, Poland

Bogdan Wertz, Poland

Elzbieta Wojtowicz, Poland

Tomasz Wyka, Poland

Marcin Zadworny, Poland

Bogdan Zagajewski, Poland

Dan Zhang, China

XIN ZHANG, China

Yongqi Zheng, China

Szymon Zubek, Poland

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button