INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51:03-08

Krystyna Bojarczuk, Krystyna Szczygieł

Effect of aluminium and copper on the development of birch (Betula pendula Roth.) cultured in vitro and in vivo

Dendrobiology
2004, vol. 51: 03-08 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

51:09-17

Krystyna Boratyńska, Ewelina Muchewicz, Magdalena Drojma

Pinus mugo Turra geographic differentiation based on needle characters

Dendrobiology 2004, vol. 51: 09-17 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

51:19-24

Maciej Filipiak, Władysłw Barzdajn

Assessment of the natural resources of European silver fir (Abies alba Mill.) in the Polish Sudety Mts.

Dendrobiology
2004, vol. 51: 19-24 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

51:25-35

Leszek Karliński, Barbara Kieliszewska-Rokicka

Diversity of spruce ectomycorrhizal morphotypes in four mature forest stands in Poland

Dendrobiology 2004, vol. 51: 25-35 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

51:37-41

Barbara Majewska, Antoni Werner, Piotr Łakomy

Tolerance of intersterility group isolates of Heterobasidion annosum to low pH and aluminium on solid medium

Dendrobiology 2004, vol. 51: 37-41 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

51:67-72

Witold Wachowiak, Alina Bączkiewicz, Konrad Celiński, Wiesław Prus-Głowacki

Species-specific chloroplast DNA polymorphism in the trnV-rbcL region in Pinus sylvestris and P.mugo

Dendrobiology 2004, vol. 51: 67-72 Full text (pdf)

 

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button