INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

83: 43-51

Bo Zhou, Dan Peng, Qingxin Zhao, Shiyu Yangnan, Shiquan Yang, Feng Yang, Gaoyi Qu, Weiwei Tang, Jianping Ou, Wenhua Xiang, Jianlin Xiang, Xiangwen Deng

 

Improvements in timber production of Chinese fir (Cunninghamia lanceolata) per unit forest area in China via tree breeding: Status and challenges

 

Dendrobiology 2020, vol. 83: 43-51

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.083.004

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button