INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

65: 03-16

Piotr Androsiuk, Zbigniew Kaczmarek, Lech Urbaniak

The morphological traits of needles as markers of geographical differentiation in European Pinus sylvestris populations 

Dendrobiology 2011, vol. 65: 03-16

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

65: 17-28

Krystyna Boratyńska, Anna K. Jasińska, Katarzyna Marcysiak, Karolina Sobierajska

Pinus uliginosa from Czarne Bagno peat-bog (Sudetes) compared morphologically to related Pinus species 

Dendrobiology 2011, vol. 65: 17-28

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

65: 29-36

Matjaž Čater

Osmotic adaptation of Quercus robur L. under water stress in stands with different tree density – relation with groundwater table 

Dendrobiology 2011, vol. 65: 29-36

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

65: 37-46

Patrycja Golińska, Hanna Dahm

Enzymatic activity of actinomycetes from the genus Streptomyces isolated from the bulk soil and rhizosphere of the Pinus sylvestris

Dendrobiology 2011, vol. 65: 37-46

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

65: 47-54

Hédia Hannachi, Sizaïem Marzouk, Mohamed El Gazzah

Effects of tegument, endosperm, cold treatment and harvest date on germination of wild olive

Dendrobiology 2011, vol. 65: 47-57

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

65: 55-61

Grzegorz Iszkuło, Anna Katarzyna Jasińska, Karolina Sobierajska

Dendroecological differences between Taxus baccata males and females in comparison with monoecious Abies alba

Dendrobiology 2011, vol. 65: 55-61

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

65: 63-71

Md. Aktar Hossain, Mandira Sen, Muhammed Ikhtiar Uddin Jewel, Md. Alamgir Kabir

Propagation of Flacourtia jangomas: an approach towards the domestication of a wild fruit species in Bangladesh

Dendrobiology 2011, vol. 65: 63-71

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

65: 73-82

Dusan Rozenbergar, Uros Kolar, Matjaz Čater, Jurij Diaci

Comparison of four methods for estimating relative solar radiation in managed and old-growth silver fir-beech forest 

Dendrobiology 2011, vol. 65: 73-82

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button