INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

47suppl:13-19

Thomas Schröder

On the geographic variation of Ciboria batschiana (Zopf) Buchwald, the main pathogenic fungus on acorns of Quercus robur and Q. petraea in Europe

Dendrobiology 2002, vol. 47suppl: 13-19 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

47suppl:79-82

Justyna Nowakowska, Krzysztof Rakowski

Accelerated and natural ageing processes change the properties of plasma membrane in Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) seeds during storage

Dendrobiology 2002, vol. 47suppl: 79-82 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

47suppl:93-100

Maciej Kuss

Die-back of grafts in the clonal seed orchards of Douglas-fir (Pseudotsuga menziensii [Mirb.] Franco) in Poland and attempts at producing seedlings of this species by autovegetative propagation

Dendrobiology 2002, vol. 47suppl: 93-100 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button