INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

62: 03-09

Hanna Bandurska, Marlena Płachta, Marta Woszczyk

Seasonal patterns of free proline and carbohydrate levels in cherry laurel (Prunus laurocerasus) and ivy (Hederea helix) leaves and resistance to freezing and water deficit

Dendrobiology 2009, vol. 62: 03-09

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

62: 17-22

Maciej Filipiak, Anna Napierała-Filipiak

Effect of canopy density on the defoliation of the European silver fir (Abies alba Mill.) due to heavy industrial pollution

Dendrobiology 2009, vol. 62: 17-22

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

62: 23-33

Monika Szczecińska, Jakub Sawicki, Katarzyna Wąsowicz, Czesław Hołdyński

Genetic variation of the relict and endangered population of Chamaedaphne calyculata (Ericaceae) in Poland

Dendrobiology 2009, vol. 62: 23-33

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

62: 35-40

Jenny M. Dauer, Jennifer M. Withington, Jacek Oleksyn, Jon Chorover, Oliver A. Chadwick, Peter B. Reich, David M. Eissenstat

A scanner-based approach to soil profile-wall mapping of root distribution

Dendrobiology 2009, vol. 62: 35-40

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

62: 47-53

Adam Marosz

Effect of fulvic and humic organic acids and calcium on growth and chlorophyll content of tree species grown under salt stress

Dendrobiology 2009, vol. 62: 47-53

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

62: 55-61

Jacek Borowski, Tadeusz Łoboda, Stefan Pietkiewicz

Photosynthetic rates and water use efficiencies in three climber species grown in different exposures at urban and suburban sites

Dendrobiology 2009, vol. 62: 55-61

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button