INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

57:15-26

Andrzej Jaworski, Zbigniew Kołodziej, Mariusz Łapka

Mortality, recruitment, and increment of trees in the Fagus-Abies-Picea stands of a primeval character in the lower mountain zone

Dendrobiology 2007, vol. 57: 15-26 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

57:35-48

Roman Rożkowski, Władysław Chałupka, Andrzej Misiorny, Maciej Giertych

Early evaluation of open pollinated offspring from Polish seedling seed orchards of Pinus sylvestris L.

 
Dendrobiology 2007, vol. 57: 35-48 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

57:55-60

Tomasz Henryk Szymura

The stand structure and natural regeneration of Abies alba Mill. in reserves on the northern margin of its distribution in SW Poland

Dendrobiology 2007, vol. 57: 55-60 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

57:61-71

Henna Pihlajaniemi, Mirja Siuruainen, Pasi Rautio, Kari Laine, Sirkka-Liisa Peteri, Satu Huttunen

Successful growth of micropropagated ornamental tree forms in northern Finland

Dendrobiology 2007, vol. 57: 61-71 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button