INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:41-45

Eva Palátová

Effect of increased nitrogen depositions and drought stress on the development of young Norway spruce Picea abies (L.) Karst. stands

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 41-45 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

51suppl:47-55

Edward Feliksik, Grzegorz Durło

Climatological characterisation of the area of the Carpathian Regional Gene Bank in the Wisła Forest District

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 47-55 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

51suppl:71-80

Jan Matras

Genetic value of the Silesian Beskid populations of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in the IUFRO 1972 provenance experiment

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 71-80 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

51suppl:87-90

Krzysztof Rylski

Autovegetative reproduction in conservation and selective cultivation of Norway spruce Picea abies (L.) Karst of Istebna race

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 87-90 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

51suppl:91-93

Janusz Sabor

Potential for genetic conversion of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. stands and methods for preserving gene resources of Istebna race in Silesian Beskid Mts

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 91-93 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button