INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

61: 03-11

Benjamín Jarčuška

Growth, survival, density, biomass partitioning and morphological adaptations of natural regeneration in Fagus sylvatica. A review

Dendrobiology 2009, vol. 61: 03-11

Full text (pdf) 

Czytaj więcej...

61: 27-36

Fatemeh Shayanmehr, Seyed Gholamali Jalali, Faezeh Ghanati, Davoud Kartoolinejad, Martha E. Apple

Two new morphotypes of Pinus eldarica: Discrimination by macromorphological and anatomical traits

Dendrobiology 2009, vol. 61: 27-36

 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61: 37-46

Krystyna Boratyńska, Dominika Lewandowska

Differences among three populations of Pinus uliginosa and their relation to P. sylvestris as expressed by the needle characters

Dendrobiology 2009, vol. 61: 37-46

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61: 55-64

Maria Katarzyna Wojciechowicz, Małgorzata Anna Kikowska

Induction of multi-nucleate microspores in anther culture of Salix viminalis L.

Dendrobiology 2009, vol. 61: 55-64

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

61: 65-71

Monika Litkowiec, Monika Dering, Andrzej Lewandowski

Utility of two mitochondrial markers for identification of Picea abies refugial origin

Dendrobiology 2009, vol. 61: 65-71

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button