INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

45:17-21

Władysław Chałupka, Roman Rożkowski

Effect of polluted environment on the female and male strobili bearing of European Scots pine provenances

Dendrobiology 2000, vol. 45: 17-21 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

45:23-29

Daniel Józef Chmura

Analysis of results from a 59 - years - old provenance experiment with Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Lubień, Poland

Dendrobiology 2000, vol. 45: 23-29 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

45:41-46

Piotr Karolewski, Jerzy Siepak, Hanna Gramowska

Response Scots pine (Pinus sylvestris), Norway spruce (Picea abies) and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) needles to environment pollution with flourine compounds

Dendrobiology 2000, vol. 45: 41-46 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

45:47-59

Barbara Kieliszewska-Rokicka, Ewa U. Kurczyńska, Tomasz Leski

Physiological activity of ectomycorrhizas in a moderately polluted forest (Ratanica catchment, southern Poland)

Dendrobiology 2000, vol. 45: 47-59 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

45:61-85

Anna Napierała-Filipiak, Antoni Werner

Antagonism of higher fungi to Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in laboratory conditions

Dendrobiology 2000, vol. 45: 65-81 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

45:83-88

Paweł M. Pukacki

Effects of sulphur, fluoride and heavy metals pollution on the chlorophyll fluorescence of Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles

Dendrobiology 2000, vol. 45: 83-88 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

45:89-96

Maria Rudawska, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Tomasz Leski

Effect of aluminium on Pinus sylvestris seedlings mycorrhizal with aluminium-tolerant and aluminium-sensitive strains of Suillus luteus

Dendrobiology 2000, vol. 45: 89-96 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button