INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

53:03-10

Leszek Bednorz, Agnieszka Urbaniak

Phenology of the wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) in Poznań and Wielkopolski National Park

Dendrobiology 2005, vol. 53: 3-10 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

53:17-25

Maciej Filipiak, Jolanta Komisarek

Regeneration of the European silver fir (Abies alba Mill.) in the Sudety Mountains on soils with different physico-chemical properties

Dendrobiology 2005, vol. 53: 17-25 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

53:27-33

Jacek Grzebyta, Piotr Karolewski, Roma Żytkowiak, Marian J. Giertych, Antoni Werner, Marcin Zadworny, Jacek Oleksyn

Effects of elevated temperature and fluorine pollution on relations between the pedunculate oak (Quercus robur) and oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides)

Dendrobiology 2005, vol. 53: 27-33 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

53:45-56

Jan Kowalczyk

Comparison of phenotypic and genetic selections in Scots pine (Pinus sylvestris L.) single tree plot half-sib progeny tests

Dendrobiology 2005, vol. 53: 45-56 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

53:63-69

Andriy Yena, Alexander Yena, Vassily Yena

Stankiewicz pine” in Crimea: some new taxonomical, chorological and paleo-landscape considerations

Dendrobiology 2005, vol. 53: 63-69 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button