INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

48:23-29

Piotr Giel, Krystyna Bojarczuk

The effect of high concentration of selected calcium salts on development of microcuttings of rhododendron R. ‘Catawbiense Grandiflorum' in in vitro cultures

Dendrobiology 2002, vol. 48: 23-29 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

48:51-57

Andrzej Lewandowski, Joanna Samoćko, Krystyna Boratyńska, Adam Boratyński

Genetic differences between two Polish populations of Pinus uliginosa, compared to P. sylvestris and P. mugo

Dendrobiology 2002, vol. 48: 51-57 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

48:75-85

Krzysztof Świerkosz, Adam Boratyński

Chorological and synanthropodynamical analysis of trees and shrubs of the Stołowe Mts. (Middle Sudety)

Dendrobiology 2002, vol. 48: 75-85 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button