INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

56:13-18

Zbigniew Celka, Piotr Szkudlarz

The condition and resources of Vaccinium uliginosum (Ericaceae) in an isolated population on the peat bog “Bagna” near Chlebowo (Wielkopolska)

Dendrobiology 2006, vol. 56: 13-18 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

56:19-26

Amalesh Dhar, Herwig Ruprecht, Raphael Klumpp, Harald Vacik

Stand structure and natural regeneration of Taxus baccata at “Stiwollgraben” in Austria

Dendrobiology 2006, vol. 56: 19-26 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

56:27-36

Robert Jankowiak, Marcin Kurek

The early stages of fungal succession in Pinus sylvestris phloem and sapwood infested by Tomicus piniperda

Dendrobiology 2006, vol. 56: 27-36 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

56:37-43

Md. Alamgir Kabir, A.T.M. Rafiqul , M. Kamaluddin

Acclimation of acacia hybrid (Acacia mangium ×Acacia auriculiformis) vegetative propagules to soil water deficits

Dendrobiology 2006, vol. 56: 37-43 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

56:61-67

Danuta Rzepka-Plevneš, Miłosz Smolik, Katarzyna Tańska

Genetic similarity of chosen Syringa species determined by the ISSR-PCR technique

Dendrobiology 2006, vol. 56: 61-67 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

56:69-77

Dorota Wrońska-Pilarek, Tomasz Maliński, Jarosław Lira

Pollen morphology of Polish species of genus Rubus – Part I. Rubus gracilis

Dendrobiology 2006, vol. 56: 69-77 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button