INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

59:09-12

A.T.M. Rafiqul Hoque

Rootability of Dalbergia sissoo Roxb. cuttings from different clones at two different levels and their primary field growth performance

Dendrobiology 2008, vol. 59: 09-12

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

59:13-22

Heike Liesebach, Zoltán Sinkó

A contribution to the systematics of the genus Tilia with respect to some hybrids by RAPD analysis

Dendrobiology 2008, vol. 59: 13-22

Czytaj więcej...

59:41-49

Karolina Sobierajska, Krystyna Boratyńska

Variability of needle characters of Pinus mugo Turra populations in the Karkonosze Mountains in Poland

Dendrobiology2008, vol. 59: 41-49 

Full text (pdf) 

Czytaj więcej...

59:51-55

Piotr Szkudlarz

Some notes on the morphology and anatomy of seeds of two similar heathers, Erica carnea L. and Erica erigena R. Ross

Dendrobiology 2008, vol. 59: 51-55 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button