INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

54:29-33

Monika Kozłowska, Leszek Bednorz, Michał Grześkowiak

Variability of Juniperus communis subsp. Communis based on phenolics accumulation and glucosidase activity

Dendrobiology 2005, vol. 54: 29-33 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

54:51-56

Magdalena Rybus-Zając

Oxidative stress generation in Taxus baccata leaves affected by Pestalotiopsis funerea under sunny and shaded conditions

Dendrobiology 2005, vol. 54: 51-56 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

54:57-63

Antoni Werner, Piotr Łakomy, Krystyna Idzikowska, Marcin Zadworny

Initial stages of host-pathogen interaction between Pinus sylvestris seedling roots and the P-, S- and F-intersterility group isolates of Heterobasidion annosum

Dendrobiology 2005, vol. 54: 57-63 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button