INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

66:15-24

Grzegorz Iszkuło, Anna Katarzyna Jasińska, Angel Romo, Dominik Tomaszewski, Janusz Szmyt 

The greater growth rate of male over female of the dioecious tree Juniperus thurifera only in worse habitat conditions

Dendrobiology 2011, vol. 66: 15-24

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

66: 25-31

Benjamín Jarčuška

Is preformation of future shoots in Fagus sylvatica L. buds reflected in bud/sprouted shoot traits relationships?

Dendrobiology 2011, vol. 66: 25-31

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

66: 33-40

Zeynep Ahsen Kocer, Ayse Gul Gozen, Sertac Onde, Zeki Kaya

Indirect organogenesis from bud explants of Juniperus communis L.: Effects of genotype, gender, sampling time and growth regulator combinations

Dendrobiology 2011, vol. 66: 33-40

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

66: 41-47

Katarzyna Nawrot-Chorabik, Robert Jankowiak, Bartłomiej Grad

Growth of two blue-stain fungi associated with Tetropium beetles in the presence of callus cultures of Picea abies

Dendrobiology 2011, vol. 66: 41-47

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

66: 55-62

Artur Adamczak, Anna Grys, Waldemar Buchwald, Jerzy Zieliński 

Content of oil and main fatty acids in hips of rose species native in Poland

Dendrobiology 2011, vol. 66: 55-62

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

66: 63-69

Anna Napierała-Filipiak, Maciej Filipiak

Effects of Scots pine (Pinus sylvestris) natural selection in old foci of Heterobasidion annosum root rot

Dendrobiology 2011, vol. 66: 63-69

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

66: 71-84

Andrzej M. Jagodziński, Izabela Kałucka

Fine root biomass and morphology in an age-sequence of post-agricultural Pinus sylvestris L. stands

Dendrobiology 2011, vol. 66: 71-84

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button