INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

67: 03-13

Wenjuan Ding, Renqing Wang, Yifu Yuan, Xiaoqin Liang, Jian Liu

Effects of nitrogen deposition on growth and relationship of Robinia pseudoacacia and Quercus acutissima seedlings

Dendrobiology 2012, vol. 67: 03-13

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

67: 15-24

Vladimír Gryc, Jakub Hacura, Hanuš Vavrčík, Josef Urban, Roman Gebauer

Monitoring of xylem formation in Picea abies under drought stress influence

Dendrobiology 2012, vol. 67: 15-24

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

67: 25-39

Dorota Wrońska-Pilarek, Andrzej M. Jagodziński

Intra- and interindividual variability of selected quantitative features of pollen grain morphology based on the example of Rosa canina L. (Rosaceae)

Dendrobiology 2012, vol. 67: 25-39

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

67: 49-58

Tadeusz Tylkowski

Betula pendula seed storage and sowing pre-treatment: effect on germination and seedling emergence in container cultivation

Dendrobiology 2012, vol. 67: 49-58

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

67: 59-65

Leszek Bednorz, Katarzyna Kaźmierczak, Lech Kaczmarek

Analyses of spatial structure and selected measures of growth of Sorbus torminalis in Forest District Jamy (northern Poland)

Dendrobiology 2012, vol. 67: 59-65

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

67: 67-77

Imen Ben El Hadj Ali, Arbi Guetat, Mohamed Boussaid

Genetic diversity of North African Thymus algeriensis in Tunisia: Population structure and implication for conservation

Dendrobiology 2012, vol. 67: 67-77

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button