INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

58:17-24

Anna Cedro, Mariola Wróbel, Sylwia Jurzyk

Dendrochronological studies of Juniperus communis dying out population in the “Jałowce” reserve (Pomerania)

Dendrobiology 2007, vol. 58: 17-24 Full text (pdf) 

Czytaj więcej...

58:25-42

Andrzej Jaworski, Rafał Podlaski

Structure and dynamics of selected stands of primeval character in the Pieniny National Park

Dendrobiology 2007, vol. 58: 25-42 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

58:43-49

Piotr Karolewski, Jacek Grzebyta, Jacek Oleksyn, Marian J. Giertych

Temperature affects performance of Lymantria dispar larvae feeding on leaves of Quercus robur

Dendrobiology
2007, vol. 58: 43-49 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

58:51-57

Tomasz Henryk Szymura, Andrzej Dunajski, Izabella Aman, Michał Makowski, Magdalena Szymura

The spatial pattern and microsites requirements of Abies alba natural regeneration in the Karkonosze Mountains

Dendrobiology 2007, vol. 58: 51-57 Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button