INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

60:11-17

Maciej Filipiak, Anna Napierała-Filipiak 

Relation between the height of Larix kaempferi and some climatic characteristics in Poland

Dendrobiology 2008, vol. 60: 11-17

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

60:19-29

Teresa Hazubska-Przybył, Krystyna Bojarczuk, Marzenna Guzicka
Structure of embryogenic tissues and accumulation of storage materials in somatic embryos of Picea abies and P. omorika

Dendrobiology 2008, vol. 60: 19-28 

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

60:29-33

Włodzimierz Meissner, Katarzyna Żółkoś 

What to divide leaves into ten parts for? The proposition of shape indices of leaf blade

Dendrobiology 2008, vol. 60: 29-33

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

60:35-43

Lech Urbaniak, Ewa Chudzińska, Sławomira Fąferek

Differentiation of Pinus sylvestris populations of the Tatra Mts and the Tuchola forest expressed in the needle anatomical traits

Dendrobiology 2008, vol. 60: 35-43

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

60:45-49

Wojciech Antkowiak, Aneta Czarna, Magdalena Wawrzyniak

Pyrus × myloslavensis (P. communis L. × P. salicifolia Pall.) – a new spontaneous pear hybrid

Dendrobiology 2008, vol. 60: 45-49 

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button