INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

85: 78–91

Agustinus Murdjoko, Dony Aristone Djitmau, Antoni Ungirwalu, Anton Silas Sinery, Rima Herlina Setiawati Siburian, Zulfikar Mardiyadi, Alfredo Ottow Wanma, Jimmy Frans Wanma, Alexander Rumatora, Wolfram Yahya Mofu, Descarlo Worabai, Nunang Lamaek May, Marthen Mathias Jitmau, George Alexander Frans Mentansan, Keliopas Krey, Ishak Musaad, Marhan Manaf, Yunus Abdullah, Hans Mamboai, Khristian Enggar Pamuji, Syafrudin Raharjo, Agustinus Kilmaskossu, Samsul Bachri, Nur-Alzair Nur-Alzair, Nithanel Mikael Hendrik Benu, Junus Tambing, Relawan Kuswandi, Lisna Khayati, Krisma Lekitoo

 

Pattern of tree diversity in lowland tropical forest in Nikiwar, West Papua, Indonesia

 

Dendrobiology 2021, vol. 85: 78-91

https://doi.org/10.12657/denbio.085.008

Full text (pdf)

Czytaj więcej...

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button