INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

87: 69-78

Lucas Mazal, Dov Corenblit, Boris Fumanal, Irène Till-Bottraud

 

Black poplar establishment on alluvial bars: seed rain homogeneity over a few kilometres

 

Dendrobiology 2022, vol. 87: 69-78

https://doi.org/10.12657/denbio.087.005

Full text (pdf)

Supplementary materials (pdf)

Abstract: 

The Black poplar is a pioneer tree species occurring along many river courses across Europe. Seedlings establish at very high density and experience various stresses (e.g., hydric, mechanical). In a previous study conducted in 2017 on the same population we described the fine-scale genetic structure (FSGS) of three age cohorts (5, 10 and > 20 years old) and found a significant SGS in the younger cohort. In this study, we aim to determine the FSGS in Black poplar cohorts of one-year-old seedlings, which is the most informative about seed dispersal.We used microsatellite markers to explore the FSGS of four different patches of Back poplar seedlings from two riverbanks in the Val d’Allier National Natural Reserve (France). We found a high genetic diversity and detected no FSGS in any of the four sampled seedlings patches. The absence of SGS at the seedling stage suggests that in this natural population, seeds from different mother trees are widely dispersed, well mixed and are deposited homogeneously on the various germination sites available over few kilometres.

 

Keywords:  SGS, spatial genetic structure, FSGS, fine-scale spatial genetic structure

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button