INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

46:21-26

Marian J. Giertych

The influence of shade on phenolic compounds in Scots pine

Dendrobiology 2001, vol. 46: 21-26 Full text (pdf)

Abstract: The influence of light reduction on the growth and phenolic compounds contents in Scots pine trees and seedlings was studied. Results of the first experiment in field conditions show that shade causes an increase of phenolic compounds and in the second experiment with seedlings under controlled shading conditions the results were opposite. It is suggested that the factor insolation should be paid more attention during the studies on the influence of pollution on the content of phenolic compounds.

Additional key words: Pinus sylvestris, light reduction, bioindication, insolation, total phenols, ortho-diphenols.

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button