INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

47:41-50

Magdalena Roślińska, Krystyna Walińska, Ewa Świeżewska, Tadeusz Chojnacki

Plant long-chain polyprenols as chemotaxonomic markers

Dendrobiology 2002, vol. 47: 41-50 Full text (pdf)

Abstract: The occurrence of long-chain polyprenols in leaves of plants of Lauraceae, Tiliaceae and Magnoliaceae families was studied. Separation of groups of polyprenols differing in the size of molecules was performed by thin-layer chromatography. In all studied species long-chain polyprenols were detected. The total polyprenol content in leaves reached values as high as 3% of their dry weight. In the studied species belonging to Lauraceae family a fraction of polyprenols composed of 10-14 isoprene units was present. In species of Tiliaceae and Magnoliaceae polyprenols composed of 9-12 and 10-12 isoprene units were present, respectively. Differences in polyprenol profile characteristic for each family studied were observed. These results were confirmed by HPLC. The structure of these polyprenols was examined by NMR spectrometry and in representative species studied polyprenols exibited the typical poly-cis structure. The effect of insolation on the rate of accumulation of polyprenols was documented.

Additional key words: Lauraceae, Tiliaceae, Magnoliaceae

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button