INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

47:21-25

Kazimierz Krawiarz, Zofia Szczotka

Activity of phosphofructokinase and phosphoenolopyruvate carboxylase in Norway maple (Acer platanoides L.) seeds during dormancy breaking

Dendrobiology 2002, vol. 47: 21-25 Full text (pdf)

Abstract: We analysed changes in the activity of phosphofructokinase (PFK) and phosphoenolopyruvate carboxylase (PEPC), and in the glucose and sucrose contents of Norway maple seeds stratified at 3°C (dormancy broken) or treated at temperature 15°C (dormancy not broken). We found that changes in the activity of enzymes are not linear, and 2-3 stages may be distinguished. Dormancy breaking and seed germination is associated with a high activity of PFK and PEPC, and a high glucose level in embryo axes.

Additional key words: glucose, sucrose

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button