INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

47:03-08

Adam Boratyński, Yakiv P. Didukh

Loiseleuria procumbens (Ericaceae) in the Ukrainian Carpathians

Dendrobiology 2002, vol. 47: 03-08 Full text (pdf)

Abstract: Distribution of Loiseleuria procumbens (L.) Desv. in the Eastern Carpathians of Ukraine is presented on the basis of herbaria, literature and the authors' field studies. Site conditions of species occurrence and its phytocoenotic properties are described. The needs' of protection of L. procumbens and its plant communities are discussed.

Additional key words: plant geography, chorology, ecology, phytocoenology, plant protection

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button