INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:87-90

Krzysztof Rylski

Autovegetative reproduction in conservation and selective cultivation of Norway spruce Picea abies (L.) Karst of Istebna race

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 87-90 Full text (pdf)


Abstract: The paper discusses the results of rooting experiments conducted with the cuttings obtained from 8-year-old spruce trees of Istebna race. The studies investigated the effects of endogenous factors, such as the place of extraction, length and origin of cuttings, and an exogenous factor, which is a rooting stimulus.

 

Additional key words: rooting, cuttings, progeny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button