INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:81-86

Stanisław Orzeł, Marcin Forgiel

Biometric characterisation of selected seed stands of Picea abies (L.) Karst. of Istebna

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 81-86 Full text (pdf)


Abstract: The paper assesses the growth of nine seed stands of Picea abies (L.) Karst. of Istebna. The stands were selected on the basis of the dynamic height growth and good adaptation of their progeny under different site conditions. The d.b.h. increment of trees during the entire lifespan of stands is analysed in detail, especially its magnitude and dynamics during the last twenty years, i.e. from 1982 to 2001.

 

Additional key words: stand taxation characteristics, crown length, d.b.h. increment, merchantable wood volume increment

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button