INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51suppl:71-80

Jan Matras

Genetic value of the Silesian Beskid populations of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in the IUFRO 1972 provenance experiment

Dendrobiology 2004, vol. 51supplement: 71-80 Full text (pdf)


Abstract: The paper presents the results of research concerning the genetic variation in the growth traits and phenotypic plasticity of Norway spruce populations from the Silesian Beskid Mts and compares them with those of twenty Polish spruce provenances planted on thirty plots established in Europe and Canada in the IUFRO 1972 provenance experiment. The Silesian Beskid spruce is represented by six populations from the Wisła and Ujsoły Forest Districts. The variation in the growth traits of all populations discussed (data from all plots) is 6.009 standard deviation units. At population level this variation is also comparatively high and ranges between 4.674 for the Kartuzy spruce and 2.1920 for the Rycerka Zwardoń spruce. The Silesian Beskid spruce populations are not homogeneous but they belong to the populations with a high or moderate growth rate. The Istebna Bukowiec spruce performed the best on most plots. Only on Finnish and Canadian plots the growth traits of this population were below the average.

 

Additional key words: breeding, provenances, plasticity

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button