INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

54:57-63

Antoni Werner, Piotr Łakomy, Krystyna Idzikowska, Marcin Zadworny

Initial stages of host-pathogen interaction between Pinus sylvestris seedling roots and the P-, S- and F-intersterility group isolates of Heterobasidion annosum

Dendrobiology 2005, vol. 54: 57-63 Full text (pdf)

 

Abstract: Prepenetration and penetration phenomena after inoculation of roots of Pinus sylvestris seedlings grown in vitro with the P-, S- and F-group isolates of Heterobasidion annosum were observed using scanning electron microscop. There were no differences in the behaviour of hyphae and in the appearence of mycelia formed by the three IS-group isolates. Four types of the root penetration by hyphae were observed. In the first, the entrace of hypha into root was achieved throught tiny pore formed in walls of the cortical cells. In the second, swellings resembling appressoria were formed by the hyphal tips at the points of contact with the root surface. In the third, the hyphae penetrated cells through holes in eroded areas of roots, and in the fourth by the natural crevices at points of the cortical cell junctions. It is concluded that the different frequencies of the four types of penetration observed after inoculation with isolates of the three IS group should be carefully explained in term of their different pathogenic and saprobic capabilities on pine.

Additional key words: 

adhesion, hyphal growth, penetration, root surface, SEM

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button