INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

54:51-56

Magdalena Rybus-Zając

Oxidative stress generation in Taxus baccata leaves affected by Pestalotiopsis funerea under sunny and shaded conditions

Dendrobiology 2005, vol. 54: 51-56 Full text (pdf)

 

Abstract: In the last few years on old yew trees growing in the parks and gardens extensive disease symptoms were observed on leaves, indicating affection with pathogenic microorganisms. The causal factor was the presence of a fungal pathogen, Pestalotiopsis funerea. Physiological responses involving the oxidative stress, i. e. superoxide anion and hydrogen peroxide levels, and the superoxide dismutase were analyzed as an element of a plant defense mechanism. Diseased leaves from plants growing under sunny and shaded conditions, from May to July, were investigated. The increased generation of superoxide anion-radicals and hydrogen peroxide were observed in the leaves with disease symptoms simultaneously with the activation of superoxide dismutase, which may indicate the induction of host defense response to the P. funerea.

Additional key words:

Taxus, superoxide anion, hydrogen peroxide, superoxide dismutase

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button