INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

54:35-40

Adam Marosz, Bożena Matysiak

Influence of growth retardants on growth and flower bud formation in rhododendron and azalea

Dendrobiology 2005, vol. 54: 35-40 Full text (pdf)

 

Abstract: Plants of ‘Catawbiense Boursault’ and ‘Eskimo’ rhododendrons or ‘Cannon’s Double’ and ‘Kilian’ azalea grown in 4 l containers were treated twice with chlormequat (2000, 4000 and 8000 mg · dm-3), trinexapac-ethyl (50, 100, 200, 400 mg · dm-3), daminozide (2500, 5000, 7500 mg · dm-3), proxeadione calcium (75, 150, 300 mg · dm-1) and once with paclobutrazol (50, 100, 200, 400 mg · dm-3). Shoot length of the subsequent growth flush following the treatments decreased with increasing rates of the growth retardants. The number of flower buds per plant increased with increasing rates of pacloburazol, chlormequat and daminozide. Prohexadione calcium was less effective in flower bud initiation and the worst results were obtained with trinexapac-ethyl.

Additional key words:ericaceous plants, flower bud initiation, growth inhibition, growth regulators

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button