INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

54:19-27

Piotr Górski

Abietetum albae plant association from “Murowaniec” nature reserve in Central Poland

Dendrobiology 2005, vol. 54: 19-27 Full text (pdf)

 

Abstract:The study presents the structure and floristic composition of mixed fir forest at the northern range limit of European silver fir (Abies alba) in Poland. Phytosociological data were collected in the forest reserve “Murowaniec”,which was established to protect mixed forest ecosystems with a large contribution of fir trees. Changes in floristic composition of these coniferous forests in the last 40 years were discussed. Protective measures are suggested in this paper, aiming at conservation of the forest ecosystems of the reserve.

Additional key words: Abietetum albae, „Murowaniec” nature reserve, protection strategy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button