INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

54:03-10

Snejana B. Dineva

Growth and development of the leaf blades of Acer tataricum in industrially contaminated environment

Dendrobiology 2005, vol. 54: 3-10 Full text (pdf)

 

Abstract: During one vegetative season, the growth and the development of the leaf blades of Tatarian maple (Acer tataricum L.) from heavily polluted area has been studied. The region under investigation was contaminated mainly with SO2, NxOx, Pb, Zn, and Cu etc. The aim of the study was to compare the growth and the development of the leaf blades of Acer tataricum L. (Tatarian maple) from polluted field with those from non-polluted. Base on this to assess its tolerance to polluted conditions of the atmosphere, as well as to look for adaptive responses. The conducted study registered shorter time of the vegetative growth of the leaf blades in the commencement stages of the vegetative development. The leaves from polluted site had emergence approximately two weeks earlier compared with these from the control area. Faster linear growth of the leaf surfaces in the commencement stages of the development had been noted for the trees from polluted field. The spongy mesophyll had been reduced, as well as the common thickness of the leaf blades of the tree plants from the contaminated region. The observed changes are regarded as adaptation of the plant to the polluted environment, i.e. as tolerance.

Additional key words:

Acer tataricum L., Tatarian maple, air pollution, and sulphur dioxide, leaf blade structure

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button