INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

56:69-77

Dorota Wrońska-Pilarek, Tomasz Maliński, Jarosław Lira

Pollen morphology of Polish species of genus Rubus – Part I. Rubus gracilis

Dendrobiology 2006, vol. 56: 69-77 Full text (pdf)

Abstract: Pollen morphology and pollen variability of Rubus gracilis were studied. A total of 260 grains from 13 natural Polish localities were examined. Important characteristics include: a stretched bridge; a visible pore area and endopores; ectocolpi arranged regularly, more or less evenly spaced or, more rarely, joining one another in the apocolpium, long (79.3% length of the polar axis) and narrow; exine sculpture striate, distinct; striae and muri of equal width, rather narrow; striae usually running parallel to the polar axis, sometimes forming semicircles in the apocolpium zone; with distinct perforations. The size, outline and shape turned out to be poor criteria when identifying the species. A statistical analysis of 10 quantitative grain characteristics showed their little variability. The highest variability was found to occur in two traits connected with d (the distance between the apices of two ectocolpi). Statistical studies revealed no differences among the grains from the individual localities, likely the result of apomixis.

Additional key words:

statistical analysis, intraspecific variability, LM, SEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

.

.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button