INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

56:45-49

Piotr Kosiński

Current distribution of the recently described bramble species, Rubus guttiferus (Rosaceae), in Poland

Dendrobiology 2006, vol. 56: 45-49 Full text (pdf)

 

Abstract: Rubus guttiferus, known mainly from the Czech Republic, has been found on 25 localities in Lower Silesia (SW Poland). It is as yet a rare bramble there, on the northern border of its range, forming usually very small local populations, and as such should be regarded provisionally as an endangered species in Poland.

Additional key words: woody flora, new species, Sudety.

 

.

 

.

 

 

.

.

 

.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button