INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

68: 31-41

Artur Dzialuk, Adam Boratyński, Krystyna Boratyńska, Jarosław Burczyk

Geographic patterns of genetic diversity of Pinus mugo (Pinaceae) in Central European mountains

Dendrobiology 2012, vol. 68: 31-41

Full text (pdf)

 Abstract: The genetic diversity within and among twelve populations (379 individuals) of Pinus mugo from the Giant Mts., Carpathians and Alps was analyzed using ten chloroplast microsatellite markers. A stepwise mutation model (SMM) for microsatellite loci was used in order to estimate divergence between populations and provenances from three mountain ranges. High levels of genetic diversity and significant differentiation were found among the three population groups. The populations from Giant Mts., Carpathians and Alps were strongly differentiated between each other, while differences among populations within these massifs were much lower. The pattern of genetic structure observedin dwarf mountain pine can be characteristic in conifers with a disjunctive geographic distribution. The significant genetic structuring among isolated parts of the geographic range of the species may be a result of an ancient fragmentation andlong lasting geographic isolation between the Giant Mts., Alpine and Tatra populations of P. mugo.

Additional key words: Alps, Carpathians, Chloroplast microsatellites, Dwarf mountain pine, Genetic diversity, Giant Mountains, Isolation by distance, Phylogeography

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button