INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

83: 30-42

Dominika Thiem, Jarosław Tyburski, Marcin Gołębiewski, Katarzyna Hrynkiewicz

 

Halotolerant fungi stimulate growth and mitigate salt stress in Alnus glutinosa Gaertn.

 

Dendrobiology 2020, vol. 83: 30-42

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.083.003

Full text (pdf)

Supplementary Material (pdf)

Abstract: 

Soil salinity is an important abiotic stress factor that reduces both plant growth and development and decreases diversity and metabolic potential of microorganisms, particularly fungi. However, some fungal isolates, including mycorrhizal fungi, can increase tolerance of plants to salinity, e.g. by activation of defense mechanisms. Main aim of our study was: (i) to identify and characterize fungal strains isolated from fruitbodies growing at saline test sites and (ii) to determine the effect of fungal inoculation on the growth and salinity tolerance of Alnus glutinosa Gaertn. seedlings. Two ectomycorrhizal strains (Amanita muscaria OW-10 and Paxillus involutus OW-5) and a saprotrophic one (Gymnopus sp. OW-6) were isolated from fruit¬bodies collected at naturally saline test sites. The plant growth promotion was observed after inoculation of plants with the ectomycorrhizal fungus – P. involutus OW-5, while the use of Gymnopus sp. OW-6, displaying the highest hydrolytic activity, decreased seedling growth parameters. Moreover, P. involutus OW-5 (characterized by characterized by medium salt tolerance salt tolerance) promoted growth of black alder in the presence of salt, while A. muscaria OW-10 (with the highest salt tolerance) increased fresh and dry mass of seedlings only in the absence of salt. Black alder seedlings inoculated with P. involutus OW-5 revealed higher synthesis of proline in aboveground organs compared to the control plants which suggested that accumulation of this compound can be a mechanism protecting black alder seedlings against salt stress. In conclusion, we recommend the use of P. involutus OW-5, which displayed the best plant growth promoting ability and salt tolerance, for inoculation of black alder trees used in reclamation of saline habitats.

Keywords:  black alder, ectomycorrhiza, saprophytic fungi, inoculation, proline

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button