INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

85: 30–38

Chen Chen, Yuanyuan Cao, Hong Chen, Ming Ni, Fangyuan Yu

 

Floral scent compounds and emission patterns of three Styrax species

 

Dendrobiology 2021, vol. 85: 30-38

https://doi.org/10.12657/denbio.085.004

Full text (pdf)

Abstract: 

Styrax is a gorgeous species combined with high medicinal and ornamental values, however, information about its floral scents is limited. This study aimed to reveal the floral scent compounds and the dynamic changes in the flowering process of Styrax japonicus, S. grandiflora and S. calvescens. Static headspace solid-phase microextraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry was adopted in the present study. The results showed that 24, 22 and 22 volatile compounds were present at three flowering stages, among which linalool, ocimene, α-pinene and germacrene D dominated in different species. Terpenes were the main floral scent compounds in all species, whereas there was considerable relative content of ketones in S. japonicus. Among the major terpenes, α-pinene, ocimene and myrcene were the common volatiles in these species, while β-elemene and allo-ocimene were the specific volatiles in S. japonicus and S. calvescens, respectively. The highest content of terpenes occurred at initial flowering stage in three species. The differences in the type and content of principal compounds contributed to the fragrance diversity among these species. A solid foundation for understanding the complexity of volatile emission could be obtained from our findings, meanwhile, effective utilization of abundant terpenes in flowers of Styrax species should be applied.

Keywords:  Styrax species, volatile compounds, terpenes, SPME-GC/MS

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button